Schepenmakersdijk, Edam

Opdrachtgever: De 4 Jaargetijden
Lokatie: Edam
Omvang: 7 woningen
Status: Bouwaanvraag gereed
Jaar: 2018 (lopend)

Aan de Schepenmakersdijk in Edam ligt het voormalig complex van het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. De Locatie ligt binnen de oude stadswal van Edam en maakt onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht. Voorheen behoorden de naastgelegen gebouwen (nr. 10-11) ook tot het complex. In 2014 is begonnen met de transformatie naar woningen.

In de jaren ’60-’70 is het complex aanzienlijk gegroeid en zijn de gebouwen voor de gebruiksfunctie verbonden met elkaar. De gebouwen bestaan vaak uit meerdere gebouwdelen, aanbouwen en soms historiserende nieuwbouw. Fase II betreft de transformatie naar wonen van de gebouwdelen rondom de monumentale binnentuin (Architectenwoning en Gemeenlandshuis).

De Architectenwoning krijgt vijf nieuwe appartementen met een gedeelde entree vanaf de binnentuin. Het Gemeenlandshuis wordt getransformeerd naar twee grondgebonden woningen. Bij beide gebouwen wordt de bestaande gebouwstructuur zoveel mogelijk gevolgd en blijven karakteristeke gebouwonderdelen behouden. De Architectenwoning krijgt een nieuwe uitbouw aan de achterzijde voor een serre en balkon. Het Gemeenlandshuis wordt uitgebreid met een soortgelijke uitbouw voor de nieuwe keuken. Beide uitbouwen zijn tuinkamers, ontworpen als onderdeel van de gemeenschappelijke tuin en licht in zowel uitstraling als materiaalgebruik.