Spark Village Sciencepark

Opdrachtgever: Rochdale & NEZZT
Lokatie: Sciencepark, Amsterdam
Omvang: 240 circulaire woningen 
Status: Opgeleverd
Jaar: 2017-2019

Op het Sciencepark in Amsterdam worden, in opdracht van Woningstichting Rochdale, 240 tijdelijke woningen gerealiseerd voor studenten en statushouders. Dit ontwerp is gemaakt in samenwerking met NEZZT, een bouwbedrijf gespecialiseerd in modulair bouwen. Door krachten te bundelen en expertises te delen hebben we een ontwerp gemaakt dat past bij de locatie, optimaal gebruik maakt van de modulaire bouwmethode en aansluit bij het beeldkwaliteitsplan dat in opdracht van Rochdale is opgesteld voor deze opgave.

Het beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor de verkaveling en omschrijft vier onderdelen die extra aandacht vragen in de uitwerking: de gevel, gevelopeningen, onderdoorgangen en de ontsluiting (galerij). In ons ontwerp hebben wij materialen voorgesteld die passen bij de plek en de woonfunctie. Door een verfijnde detailering en heldere opbouw van de gevel krijgt het plan een gelaagdheid die het concept uit het beeldkwaliteitsplan complimenteert. De gevelopeningen zijn ontworpen voor een optimale verbinding met buiten. Elke woning heeft een kozijn dat in drie standen geopend kan worden: 10% opengekiept voor nachtventilatie, 50% open met één deur en 100% open met twee deuren. De ontsluiting en de onderdoorgangen zien wij ook als ontmoetingsplekken. Plekken waar je de buren tegenkomt, even in de zon kan zitten of je post ophaalt. Door variatie toe te voegen bij de onderdoorgangen en galerijtrappen ontstaat een aantrekkelijke en gevarieerde woonomgeving.