Woongebouw, Langbroek

Opdrachtgever: WOONontwikkeling
Lokatie: Langbroek
Omvang: 20 woningen / 2370m
Status: Opgeleverd
Jaar: 2015-2020

Aan de noordoostelijke kant van het dorp Langbroek ligt de uitbreidingswijk Oranjehof met 140 nieuwe woningen. De wijk bestaat uit eengezinswoningen met centraal gelegen een multifunctionele accommodatie (MFA) met buurtvoorzieningen, een basisschool en seniorenwoningen. Dit ontwerp is voor een woongebouw met 20 appartementen in het verlengde van de MFA en grenzend aan de oorspronkelijke dorpsrand.

Het gebouw heeft een samengesteld volume met drie bouwlagen op de kop en twee bouwlagen langs de gedeelde binnentuin. De woningen op de begane grond hebben een voor- en achtertuin, met voordeuren aan de straatzijde. Bij de voortuinen verspringt de gevellijn naar achteren om zo de groene overgang tussen het troittoir en de woning mogelijk te maken. De woningen op de verdiepingen zijn toegankelijk vanaf de twee hoofdentrees aan de kopgevel en maken gebruik van een portiek- of galerijontsluiting. De kapvorm versterkt het samengestelde volume en zoekt aansluiting bij de schaal van de dorpse omgeving. Daarnaast ontstaat een gevarieerd daklandschap met extra hoge verblijfsruimten, zolders in de nokken en dakterrassen. Al deze ontwerpkeuzes samen hebben ertoe geleid dat geen enkele woning exact hetzelfde is, ze zijn allemaal uniek.

Fotografie: Marcel van der Burg