01.12.2017

Ontwerp voor gedeelde woonkamer Sciencepark

Op het plein van de Tijdelijke Huisvesting op het Sciencepark komt de Woonkamer; een paviljoen met gedeelde voorzieningen voor de toekomstige bewoners. Het gebouw komt aan de rand van het groene plein en wordt de belangrijkste ontmoetingsplek voor de nieuwe bewoners. Het ontwerp is gemaakt voor woningstichting Rochdale en is een uitwerking van ons plan voor de 240 tijdelijke woningen.
Sciencepark 05